Премия Премия им Януша А ...

 Премия им. Януша А. Зайделя / Nagroda im. Janusza A. Zajdla Премия им. Януша А. Зайделя
Место проведения:  Полкон 1994, Люблин
Дата проведения:  1994 г.
 
 
Роман Премия не присуждалась
Феликс Крес "Strażniczka istnień"
Feliks W. Kres "Strażniczka istnień"
Владислав Пасиковский "Ja, Gelerth"
Władyslaw Pasikowski "Ja, Gelerth"
Рассказ Анджей Сапковский "В воронке от бомбы"
Andrzej Sapkowski "W leju po bombie"
Януш Богуцкий "Turniej, czyli Nie ma to jak magia"
Janusz Bogucki "Turniej, czyli Nie ma to jak magia"
Марек Хуберат "Spokojne, słoneczne miejsce lęgowe"
Marek S. Huberath "Spokojne, słoneczne miejsce lęgowe"
Томаш Колодзейчак "Bardzo cenny pierścień"
Tomasz Kołodziejczak "Bardzo cenny pierścień"
  Иконки:
— лауреаты
— номинанты
⇑ Наверх